297
CTY TNHH TMDV TIẾN BẢO
– MÁY BỘ ĐÀM LIÊN LẠC NỘI BỘ CỦA KENWOOD VÀ CÁC HÃNG KHÁC – BẢO HÀNH 2 NĂM
-CC CÁC GIẢI PHÁP THÔNG TIN LIÊN LẠC NỘI BỘ CHO CÁC NGÀNH, CTY, CÔNG AN, QUÂN ĐỘI, CHÍNH PHỦ
-CC LINH PHỤ KIỆN MÁY BỘ ĐÀM – BẢO HÀNH 1 NĂM
  • ĐIỆN THOẠI – HỆ THỐNG & THIẾT BỊ
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI