533
Tỉnh thành : ĐỒNG NAI
Hotline: +84 945404146
CTY TNHH TMDV TRIỆU AN PHÁT
GIA CÔNG, LẮP RÁP HÀNG ĐIỆN TỬ. GIA CÔNG CƠ KHÍ, HÀNG DỆT MAY, HÀNG NÔNG SẢN, THỦY SẢN. MUA BÁN VĂN PHÒNG PHẨM. DV BỐC DỠ, ĐÓNG GÓI, DÁN NHÃN HÀNG HÓA. XD CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP. SAN LẤP MẶT BẰNG. THI CÔNG TRANG TRÍ NỘI THẤT. MUA BÁN PHẾ LIỆU
NGUY HẠI THEO DANH MỤC TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/2006/QĐ-BTNMT NGÀY 26/12/2006 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, KHÔNG CHỨA PHẾ LIỆU TẠI TRỤ SỞ), VẬT LIỆU XÂY DỰNG. VẬN TẢI HÀNG HÓA ĐƯỜNG BỘ./. (KHÔNG GIA CÔNG
  • ĐIỆN TỬ – DỊCH VỤ & SỬA CHỮA
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI