955
Ngành nghề : KHỬ TRÙNG - TRỪ MỐI
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)35176034
CTY TNHH TMDV TRỪ MỐI CÔN TRÙNG BẾN THÀNH
Chuyên thực hiện
– Kiểm soát côn trùng, dịch bệnh
– Xử lý nền móng chống mối lâu dài
  • KHỬ TRÙNG, TRỪ MỐI
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI