733
CTY TNHH TMDV TRƯỜNG SINH PHÚ
– CHO THUÊ MÁY BƠM BÊ TÔNG TĨNH CÔNG SUẤT THIẾT KẾ 100M3/H BƠM XA 400M, BƠM CAO 200M.
– CHO THUÊ BƠM TỰ HÀNH CÔNG SUẤT THIẾT KẾ 95M3/H BƠM XA 300M , BƠM CAO 100M.
– CHO THUÊ BƠM CẦN 37M CÔNG SUẤT THIẾT KẾ 85M3/H
– SỬA CHỮA PHỤC HỒI HỆ THỐNG BƠM BÊ TÔNG.
  • XÂY DỰNG – THẦU XÂY DỰNG & SỬA CHỮA
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI