CTY TNHH TMDV XNK KHANG NGHI

15/12C TỔ 20 KP3 TRẦN VĂN XÃ, P.TRẢNG DÀI, TP.BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI
10 Tháng Tư, 2020 / 851
CTY TNHH TMDV XNK KHANG NGHI
Ngành nghề : HÓA CHẤT
Tỉnh thành : ĐỒNG NAI
Điện thoại : (0251)3890599

CHUYÊN CUNG CẤP CÁC LOẠI HÓA CHẤT CƠ BẢN, DUNG MÔI CHO CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP, NÔNG NGHIỆP… HÓA CHẤT