848
Ngành nghề : HÓA CHẤT
Tỉnh thành : ĐỒNG NAI
Điện thoại: (0251)3890599
Email: knc@khangnghi.com.vn
Website: www.khangnghi.com.vn
CTY TNHH TMDV XNK KHANG NGHI
CHUYÊN CUNG CẤP CÁC LOẠI HÓA CHẤT CƠ BẢN, DUNG MÔI CHO CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP, NÔNG NGHIỆP…
  • HÓA CHẤT
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI