760
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)38164681
CTY TNHH TMDV XNK KIM ĐỨC
KINH DOANH:
– NGUYÊN, PHỤ LIỆU THỨC ĂN GIA SÚC
  • GIA CẦM, GIA SÚC – THỨC ĂN & THIẾT BỊ
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI