1374
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)38623886
CTY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ LỘC THIỆN
KINH DOANH DỤNG CỤ Y KHOA:
– GIƯỜNG Y TẾ
– XE LĂN TAY
– XE LẮC
– MÁY ĐO ĐƯỜNG HUYẾT
  • Y TẾ – VẬT TƯ & THIẾT BỊ
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI