1095
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)39311454
CTY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THỜI THANH BÌNH
* BẢO HỘ LAO ĐỘNG
CHUYÊN GIA PHÒNG HỘ Y KHOA
o Sản xuất trang phục sử dụng một lần trong y tế & các ngành công nghiệp: khẩu trang, nón, bao giày, quần áo, tạp dề, găng tay, khăn lau phòng sạch…
o Kinh doanh trang thiết bị & dụng cụ y tế.

* Y TẾ – VẬT TƯ & THIẾT BỊ
Sản xuất & kinh doanh trang phục sử dụng một lần trong y tế: khẩu trang, nón, bao giày, quần áo, tạp dề, khăn lau phòng sạch, dụng cụ y tế…

Ngành Nghề Bổ Sung:
BẢO HỘ LAO ĐỘNG

  • Y TẾ – VẬT TƯ & THIẾT BỊ
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI