1082
Ngành nghề : KHỬ TRÙNG - TRỪ MỐI
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)38376339
CTY TNHH TRỪ MỐI CÔN TRÙNG THĂNG LONG
DIỆT & PHÒNG CHỐNG MỐI MỌT:
oPHUN THUỐC DẦU BẢO QUẢN GỖ (CHO CÁC CẤU TRÚC BẰNG GỖ ĐƯỢC ĐƯA VÀO XÂY DỰNG)
oPHUN THUỐC XỬ LÝ NỀN MÓNG CHO CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG.
oPHUN THUỐC DIỆT CÔN TRÙNG: RUỒI, MUỖI, GIÁN, KIẾN & CÁC LOẠI CÔN TRÙNG KHÁC.
THỰC HIỆN CHO CƠ QUAN, TRƯỜNG HỌC, KHO HÀNG, NHÀ HÀNG, KHÁCH SẠN, NHÀ Ở & CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG.
  • KHỬ TRÙNG, TRỪ MỐI
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI