515
Tỉnh thành : KHÁNH HÒA
Điện thoại: (0258)3544119
Email: lehang@khonggianviet.com.vn;khonggianviet_05@ymail.com;tvxd@khonggianviet.com.vn;khonggianviet_05@yahoo.com.vn;khonggianviet@live.com
Website: www.khonggianviet.com.vn;www.vinspa.net
CTY TNHH TƯ VẤN XD KHÔNG GIAN VIỆT
  • XÂY DỰNG – TƯ VẤN & THIẾT KẾ
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI