116
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)39404954
CTY TNHH VẬN TẢI SÔNG BIỂN HỒNG NGỌC
– DV ĐẠI LÝ VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN
– KD VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ BẰNG ÔTÔ, ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA – QUA BIÊN GIỚI, CHO THUÊ KHO BÃI
– MUA BÁN VẬT TƯ, THUỶ HẢI SẢN, NƯỚC MẮM, VLXD
– ĐẠI LÝ KÝ GỞI HÀNG HÓA,

Ngành Nghề Bổ Sung:
ĐƯỜNG THỦY – VẬN TẢI

  • VẬN CHUYỂN & GIAO NHẬN HÀNG HÓA
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI