932
Ngành nghề : XI MẠ - CÔNG NGHIỆP
Tỉnh thành : KHÁNH HÒA
Điện thoại: (0258)3832135
CTY TNHH XUÂN HÒA
THIẾT KẾ, CHẾ TẠO CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ XỬ LÝ BẾ MẶT KIM LOẠI NHƯ MẠ KẼM, CROM,…
  • XI MẠ – CÔNG NGHIỆP
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI