851
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)38642541
CTY TƯ VẤN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TRƯỜNG ĐH THỦY LỢI (CTC-SB) – CN MIỀN NAM
– TƯ VẤN ĐẦU TƯ XD
– LẬP QUI HOẠCH, LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ
– GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
  • XÂY DỰNG – TƯ VẤN & THIẾT KẾ
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI