1
Điện thoại: 0385475292
Người đại diện: Phạm Quang Huy
Mã số thuế: 0108561804
Ngày cấp: 25/12/2018
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CỬA HÀNG DZTECH