1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: Đặng Trung Nghĩa
Mã số thuế: 0302704764-014
Ngành nghề chính: Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
CỬA HÀNG KINH DOANH XĂNG DẦU SỐ 3

Danh mục ngành nghề:

  • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh