1
Tỉnh thành : QUẢNG BÌNH
Người đại diện: TRƯƠNG THỊ THẮM
Mã số thuế: 3100105749-020
Ngành nghề chính: Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
CỬA HÀNG XĂNG DẦU NAM LONG

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
  • Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Đại lý, môi giới, đấu giá