319
Ngành nghề : CHƯA PHÂN LOẠI
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)38290674
CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG – VPĐD
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI