387
Ngành nghề : CHƯA PHÂN LOẠI
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)39202300
Website: vnimm.gov.vn
CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH
ĐT:9201701: GIẢI THÍCH VỀ CẤP ĐỔI HỘ CHIẾU THEO THÔNG BÁO NGÀY 1/8/2007 CỦA CỤC QUÀN LÝ XNC
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI