1
Điện thoại: 0683820911
Người đại diện: NGUYỄN SĨ THOẠI
Mã số thuế: 4500628488
Ngành nghề chính: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng và bảo đảm xã hội bắt buộc
Ngày cấp: 25/12/2018
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TỈNH NINH THUẬN

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị – xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng và bảo đảm xã hội bắt buộc