1
Điện thoại: 02113862474
Người đại diện: NGUYỄN THANH TÙNG
Mã số thuế: 2500626021
Ngành nghề chính: Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội
Ngày cấp: 03/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH VĨNH PHÚC

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị – xã hội