1
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 002 – CÔNG TY CỔ PHẦN NHỮNG ÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM PAPAFOOD
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

4632 : Bán buôn thực phẩm

Ngành nghề kinh doanh:

– 1010: Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
+ (trừ giết mổ gia súc, gia cầm tại trụ sở)
– 1030: Chế biến và bảo quản rau quả
– 1079: Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Sản xuất gia vị (không sản xuất tại trụ sở chính).
– 1080: Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
+ Chi tiết: Sản xuất lương thực thực phẩm
– 1104: Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
+ Chi tiết: Sản xuất đồ uống không cồn (không sản xuất tại trụ sở)
– 2029: Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Sản xuất hương liệu, sản xuất hoá chất trong lĩnh vực phụ gia thực phẩm (trừ sản xuất hoá chất cơ bản)(không hoạt động tại trụ sở)
– 2220: Sản xuất sản phẩm từ plastic
+ Chi tiết: Sản xuất bao bì nhựa (trừ Sản Xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b, sử dụng polyol trộn sẵn HCFC-141b)
– 4632: Bán buôn thực phẩm
+ Chi tiết: Bán buôn thực phẩm công nghệ (thực hiện theo đúng Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 và quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh); bán buôn lương thực, thực phẩm (không hoạt động tại trụ sở)
– 4633: Bán buôn đồ uống
+ Chi tiết: Bán buôn đồ uống không có cồn
– 4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
– 4690: Bán buôn tổng hợp
+ (trừ bán buôn bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, hóa chất, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí và thực hiện theo Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh)
– 5629: Dịch vụ ăn uống khác
+ Chi tiết: Cung cấp suất ăn công nghiệp (trừ kinh doanh dịch vụ ăn uống).
– 8230: Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
+ Chi tiết: Hoạt động xúc tiến thương mại (không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh).

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI