2
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 12 – CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LÁ CAM
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

4722 : Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh

Ngành nghề kinh doanh:

– 4632: Bán buôn thực phẩm
+ Chi tiết: Bán buôn bánh, kẹo, sữa, cà phê. Bán buôn thực phẩm chức năng, hạt trân châu, bánh flan, thạch pudding, kem sữa tươi (kem muối, kem machiato, kem cheese), thạch các loại.
– 4722: Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
+ Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm chức năng, hạt trân châu, bánh flan, thạch pudding, kem sữa tươi (kem muối, kem machiato, kem cheese), thạch các loại
– 5610: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
+ Chi tiết: Hoạt động cung cấp dịch vụ ăn uống tới khách hàng, trong đó khách hàng được phục vụ hoặc khách hàng tự chọn các món ăn được bày sẵn, có thể ăn tại chỗ hoặc mua món ăn đem về.

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI