1
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 2 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ I&ZEN
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

4649 : Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Ngành nghề kinh doanh:

– 4632: Bán buôn thực phẩm
+ chi tiết: bán buôn , xuất nhập khẩu thực phẩm chức năng
– 4633: Bán buôn đồ uống
– 4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
+ chi tiết: Bán buôn hàng trang trí nội thất, ngoại thất. Bán buôn, xuất nhập khẩu mỹ phẩm
– 4722: Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
+ Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QDD-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QDD-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh).
– 4723: Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
– 5610: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
+ chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống
– 5630: Dịch vụ phục vụ đồ uống
+ (trừ hoạt động quán bar, quán giải khát có khiêu vũ).
– 6820: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
+ chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản
– 7410: Hoạt động thiết kế chuyên dụng
+ chi tiết: Hoạt động trang trí nội – ngoại thất
– 8559: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
+ chi tiết: Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI