1
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CAFÉ KATINAT LÊ VĂN SỸ – CÔNG TY CỔ PHẦN CAFÉ KATINAT
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

5630 : Dịch vụ phục vụ đồ uống

Ngành nghề kinh doanh:

– 1076: Sản xuất chè
– 1077: Sản xuất cà phê
– 1079: Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: – Rang và lọc cà phê – Sản xuất các sản phẩm cà phê như: cà phê hòa tan, cà phê lọc, chiết xuất cà phê và cà phê cô đặc
– 4632: Bán buôn thực phẩm
+ Chi tiết: Bán buôn cà phê hạt, đã hoặc chưa rang, cà phê bột (không hoạt động tại trụ sở)
– 4633: Bán buôn đồ uống
– 4722: Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
+ Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm khác chưa phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh như: cà phê bột, cà phê hòa tan, chè (thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
– 4723: Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
+ Chi tiết: Bán lẻ đồ uống có cồn và không có cồn trong các cửa hàng chuyên doanh (đồ uống không nhằm tiêu dùng ngay tại cửa hàng)
– 5630: Dịch vụ phục vụ đồ uống
+ Chi tiết: Hoạt động của các quán chế biến và phục vụ khách hàng tại chỗ các loại đồ uống như: cà phê, nước sinh tố, nước mía, nước hoa quả, quán chè đỗ đen, đỗ xanh (trừ quán bar, quán giải khát có khiêu vũ)

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI