2
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH – CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CỔNG VÀNG (TP HÀ NỘI) – NHÀ HÀNG KPUB
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

5610 : Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

Ngành nghề kinh doanh:

– 1010: Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
+ Chi tiết: Sơ chế, chế biến, bảo quản, đóng gói các sản phẩm từ thịt;
(trừ kinh doanh giết mổ gia súc, gia cầm)
– 1020: Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
+ Chi tiết: Sơ chế, chế biến, bảo quản, đóng gói các sản phẩm từ thủy sản;
– 1030: Chế biến và bảo quản rau quả
+ Chi tiết: Sơ chế, chế biến, bảo quản, đóng gói rau quả;
– 1079: Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: sản xuất gia vị
– 4723: Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
+ chi tiết: Bán lẻ (không thành lập cơ sở bán lẻ) hàng hóa theo quy định pháp luật
– 5610: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
+ Chi tiết: dịch vụ ăn uống, phục vụ lưu động khác; dịch vụ ăn uống khác; dịch vụ phục vụ đồ uống
– 5629: Dịch vụ ăn uống khác
+ Chi tiết: dịch vụ ăn uống, phục vụ lưu động khác; dịch vụ ăn uống khác; dịch vụ phục vụ đồ uống (trừ hoạt động quán bar và quán giải khát có khiêu vũ).
– 5630: Dịch vụ phục vụ đồ uống
+ Chi tiết: dịch vụ ăn uống, phục vụ lưu động khác; dịch vụ ăn uống khác; dịch vụ phục vụ đồ uống (trừ hoạt động quán bar và quán giải khát có khiêu vũ).
– 7410: Hoạt động thiết kế chuyên dụng
+ chi tiết: Dịch vụ kiến trúc
– 8299: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: nhập khẩu hàng hóa theo quy định pháp luật

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI