1
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH PHÍA NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BÁCH TƯỜNG PHÁT – KHO CHỨA HÀNG SỐ 2 TẠI QUẬN 12 – TPHCM
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

5210 : Kho bãi và lưu giữ hàng hóa

Ngành nghề kinh doanh:

– 5210: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
+ (không bao gồm kinh doanh bất động sản)

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI