1
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM GIA ĐỊNH – NHÀ THUỐC SỐ 8
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

4772 : Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh

Ngành nghề kinh doanh:

– 4772: Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
+ Chi tiết: bán lẻ dụng cụ y tế, mỹ phẩm, thuốc.

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI