1
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH ĐÁ MỸ THUẬT VPS
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

2396 : Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá

Ngành nghề kinh doanh:

– 2396: Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá
– 3100: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
– 4101: Xây dựng nhà để ở
– 4330: Hoàn thiện công trình xây dựng
– 4610: Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
+ Chi tiết: Đại lý, môi giới hàng hóa

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI