1
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH HUGE GALAXY
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

7310 : Quảng cáo

Ngành nghề kinh doanh:

– 4610: Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
+ Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa. Môi giới mua bán hàng hóa
– 4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
+ (trừ dược phẩm)
– 7310: Quảng cáo
– 7320: Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI