3
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH NHA KHOA TRIỆU NHA
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

8620 : Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa

Ngành nghề kinh doanh:

– 4772: Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
+ (Trừ dược phẩm)
– 7490: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Hoạt động tư vấn chăm sóc răng miệng
– 8620: Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa
+ Chi tiết: hoạt động khám bệnh, chữa bệnh răng – hàm – mặt (không có bệnh nhân lưu trú)
– 8699: Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: chụp X-quang, siêu âm, chuẩn đoán qua hình ảnh các bệnh về răng – hàm – mặt (không có bệnh nhân lưu trú)

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI