1
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH ONG MẬP
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

5912 : Hoạt động hậu kỳ

Ngành nghề kinh doanh:

– 1812: Dịch vụ liên quan đến in
– 5911: Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình
+ Chi tiết: Sản xuất chương trình truyền hình (trừ sản xuất phim, phát sóng và không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)
– 5912: Hoạt động hậu kỳ
+ (trừ sản xuất phim, phát sóng và không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)
– 6202: Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
– 7310: Quảng cáo
– 7320: Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
+ (trừ dịch vụ điều tra và các loại thông tin nhà nước cấm)
– 7410: Hoạt động thiết kế chuyên dụng
+ (trừ thiết kế công trình xây dựng).
– 7420: Hoạt động nhiếp ảnh
+ (trừ sản xuất phim)
– 8230: Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
+ (không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI