1
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU KIM HƯƠNG
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

4751 : Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh

Ngành nghề kinh doanh:

– 1312: Sản xuất vải dệt thoi
+ (trừ tẩy, nhuộm)
– 1391: Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác
+ (trừ tẩy, nhuộm)
– 1392: Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)
+ Chi tiết:
– Sản xuất sản phẩm dệt sẵn từ bất kỳ nguyên liệu dệt nào, kể cả vải len như:
+ Chăn, túi ngủ,
+ Khăn trải giường, bàn hoặc bếp,
+ Chăn, chăn lông vịt, đệm ghế, gối và túi ngủ, bọc đệm ghế.
– Sản xuất các sản phẩm dệt may sẵn như:
+ Màn, rèm, mành, ga trải giường, tấm phủ máy móc hoặc bàn ghế,
+ Vải nhựa, lều bạt, đồ cắm trại, buồm, bạt che ô tô, che máy móc và bàn ghế,
+ Vải lau bụi, khăn lau bát, chén, đĩa và các đồ tương tự, áo cứu đắm, dù.
– Sản xuất chăn điện;
– Sản xuất thảm thêu tay;
– Sản xuất vải phủ lốp ô tô
(trừ tẩy, nhuộm)
– 1393: Sản xuất thảm, chăn, đệm
+ (trừ tẩy, nhuộm)
– 1399: Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Sản xuất màn tuyn và các màn bằng vải khác, sản xuất viền đăng ten cuộn, đăng ten mảnh, dải hoặc mẫu ten rời để trang trí; Sản xuất vải viền, quả tua (trừ tẩy, nhuộm)
– 4641: Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
+ Chi tiết: Bán buôn vải; Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác, bọc ghế, đệm ghế
– 4751: Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh
+ Chi tiết: Bán lẻ vải
– 4753: Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh
+ Chi tiết: Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác, bọc ghế, đệm ghế

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI