2
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH THỜI TRANG THÁI
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

4719 : Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

Ngành nghề kinh doanh:

– 4641: Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
– 4690: Bán buôn tổng hợp
+ Chi tiết: Bán buôn vải, hàng may mặc, hàng may mặc phụ trợ, giày dép, trang phục lót các loại, quần áo.
– 4719: Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
+ Chi tiết: Bán lẻ vải, hàng may mặc, hàng may mặc phụ trợ, giày dép, trang phục lót các loại, quần áo.
– 4771: Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
– 4782: Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI