5
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI JFOOD TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

4632 : Bán buôn thực phẩm

Ngành nghề kinh doanh:

– 1020: Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
– 1075: Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn
– 4632: Bán buôn thực phẩm
+ (Không hoạt động tại trụ sở)
– 4633: Bán buôn đồ uống
– 4722: Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
+ (thực hiện theo Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy Ban Nhân Dân TP. Hồ Chí Minh quy hoạch về ngành nghề kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh)
– 4723: Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
– 5610: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
– 5621: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng
– 5630: Dịch vụ phục vụ đồ uống

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI