1
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SIBA FOOD VƯỜN LÀI – CÔNG TY CỔ PHẦN SIBA FOOD VIỆT NAM
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

4722 : Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh

Ngành nghề kinh doanh:

– 0150: Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 0210: Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp
+ Chi tiết: Ươm giống cây lâm nghiệp; Trồng rừng và chăm sóc rừng lấy gỗ (Không hoạt động tại trụ sở)
– 0220: Khai thác gỗ
+ (Không hoạt động tại trụ sở)
– 0322: Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 0510: Khai thác và thu gom than cứng
+ Chi tiết: Khai thác than cứng: các hoạt động khai thác dưới hầm lò hoặc khai thác trên bề mặt, bao gồm cả việc khai thác bằng phương pháp hoá lỏng; các hoạt động làm sạch, sắp xếp, tuyển chọn, phân loại, nghiền, sàng; và các hoạt động khác làm tăng thêm phẩm chất của than non và cải tiến chất lượng hoặc thiết bị vận tải than; Khôi phục than đá từ bãi đá ngầm (Không hoạt động tại trụ sở)
– 0520: Khai thác và thu gom than non
+ Chi tiết: Khai thác than non (than nâu); các hoạt động khai thác dưới hầm lò hoặc khai thác trên bề mặt, bao gồm cả việc khai bằng phương pháp hoá lỏng; Hoạt động rửa, khử nước, nghiền và các hoạt động thu gom than non tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo quản, vận tải than. (Không hoạt động tại trụ sở)
– 0899: Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Khai thác khoáng sản (không hoạt động tại trụ sở)
– 1010: Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
+ (Không hoạt động tại trụ sở)
– 1020: Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
+ (Không hoạt động tại trụ sở)
– 1030: Chế biến và bảo quản rau quả
+ Chi tiết:
– Sản xuất nước ép không cô đặc từ các loại rau và
quả, không lên men và không chứa cồn.
– Sản xuất nước ép hỗn hợp từ rau và quả.
– Bảo quản rau, quả, hạt bằng phương pháp đông
lạnh, sấy khô, ngâm dầu,…
– Chế biến mứt sệt, mứt đóng khuôn và mứt dạng
nước (thạch hoa quả);
– Rang các loại hạt;
– Chế biến thức ăn từ hạt và thức ăn sệt.
– Bóc vỏ hạt điều, bóc vỏ đậu phộng;
– Chế biến các thực phẩm cô đặc từ rau quả tươi;
– Sản xuất thực phẩm từ rau quả dễ hỏng làm sẵn
như: sa lát, rau đã cắt hoặc gọt, đậu để đông.
– Chế biến và sản xuất hạt điều xuất khẩu
– Sơ chế đóng gói rau, củ quả
– 1040: Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật
+ (Không bao gồm những loại Nhà nước cấm)
– 1050: Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa
– 1061: Xay xát và sản xuất bột thô
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 1062: Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 1071: Sản xuất các loại bánh từ bột
– 1072: Sản xuất đường
– 1073: Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo
– 1074: Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự
– 1076: Sản xuất chè
– 1077: Sản xuất cà phê
– 1080: Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
+ (Không bao gồm những loại Nhà nước cấm)
– 2011: Sản xuất hoá chất cơ bản
+ (Không hoạt động tại trụ sở)
– 2599: Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Sản xuất vật liệu hàn, que hàn, dây dàn (không hoạt động tại trụ sở)
– 2732: Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác
+ Chi tiết: Sản xuất cáp điện, dây điện có bọc cách điện (không hoạt động tại trụ sở)
– 2825: Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá
+ (Không hoạt động tại trụ sở)
– 4101: Xây dựng nhà để ở
– 4102: Xây dựng nhà không để ở
– 4211: Xây dựng công trình đường sắt
– 4212: Xây dựng công trình đường bộ
– 4291: Xây dựng công trình thủy
– 4292: Xây dựng công trình khai khoáng
– 4293: Xây dựng công trình chế biến, chế tạo
– 4299: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
– 4329: Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
– 4330: Hoàn thiện công trình xây dựng
– 4541: Bán mô tô, xe máy
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 4542: Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy
+ (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở) (không hoạt động tại trụ sở)
– 4543: Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
+ (Không hoạt động tại trụ sở)
– 4610: Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
+ Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa
– 4620: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 4631: Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 4632: Bán buôn thực phẩm
+ (thực hiện theo Quyết định 64/2009/QÐ-UBND ngày 31/7/2009 của ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QÐ-UBND ngày 17/10/2009 của ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh)
– 4633: Bán buôn đồ uống
+ Chi tiết: Bán buôn rượu, bia, nước giải khát
– 4634: Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
+ Chi tiết: Bán buôn thuốc lá
– 4659: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
+ Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông sản, thủy sản, thực phẩm (không hoạt động tại trụ sở)
– 4661: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
+ Chi tiết: Bán buôn than đá, than bùn, than củi, than cốc, xăng dầu khí hoá lỏng. (Không hoạt động tại trụ sở)
– 4663: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
+ Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến (không hoạt động tại trụ sở)
– 4669: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Bán buôn tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng: hàng dệt, may, điện tử, khoáng sản và hoá chất (Không hoạt động tại trụ sở)
– 4711: Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
+ (thực hiện theo Quyết định 64/2009/QÐ-UBND ngày 31/7/2009 của ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QÐ-UBND ngày 17/10/2009 của ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh)
– 4721: Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh
+ (thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 04/01/2012 của UBND quận 12 về quy hoạch bán lẻ nông sản, thực phẩm).
– 4722: Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
+ (thực hiện theo Quyết định 64/2009/QÐ-UBND ngày 31/7/2009 của ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QÐ-UBND ngày 17/10/2009 của ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh)
– 4723: Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
+ Chi tiết: bán lẻ đồ uống, rượu, bia và đồ uống không chứa cồn.
– 4773: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
+ (trừ bán lẻ bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, sung, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; trừ bán lẻ hóa chất tại trụ sở; Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh).
– 4932: Vận tải hành khách đường bộ khác
+ Chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh.
– 4933: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
– 5210: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
– 5221: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 5222: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
+ (không hoạt động tại trụ sở)
– 5224: Bốc xếp hàng hóa
+ (trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không)
– 5225: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
– 5229: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
+ (Không hoạt động tại trụ sở)
– 5510: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
+ Chi tiết: Khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (không hoạt động tại trụ sở)
– 5610: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
+ Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống
– 6622: Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
+ Chi tiết: Hoạt động của đại lý bảo hiểm
– 6810: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
+ Chi tiết: Kinh doanh bất động sản
– 7911: Đại lý du lịch
– 7912: Điều hành tua du lịch
– 7990: Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
– 8299: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI