1
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 02 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ẨM THỰC HƯƠNG VIỆT
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

5610 : Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

Ngành nghề kinh doanh:

– 5510: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
+ Chi tiết: Khách sạn
– 5610: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
+ (Trừ quầy bar, vũ trường)
– 5621: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng
– 5629: Dịch vụ ăn uống khác
+ Chi tiết: Cung cấp suất ăn theo hợp đồng
– Ngành nghề chưa có mã: (Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện)

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI