ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 130 - CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM - CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - Những Trang Vàng Việt Nam - Yellow Pages Vietnam
Site icon Những Trang Vàng Việt Nam – Yellow Pages Vietnam

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 130 – CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM – CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

5229 : Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

Ngành nghề kinh doanh:

– 4610: Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
+ Chi tiết: Dịch vụ đại lý hoa hồng
– 4791: Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
+ – Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ các hàng hóa theo quy định của pháp luật
Nhà đầu tư nước ngoài/ Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính Phủ
– 4912: Vận tải hàng hóa đường sắt
– 4933: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
+ (100% lái xe phải là công dân Việt Nam)
– 5210: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
+ Chi tiết: Dịch vụ kho hàng và lưu kho
– 5221: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt
+ Chi tiết: dịch vụ kiểm tra vận đơn; dịch vụ môi giới vận tải hàng hóa; dịch vụ kiểm toán hóa đơn và dịch vụ thông tin xếp hạng hàng hóa; dịch vụ đóng gói, đóng thùng, và dịch vụ tháo dỡ; dịch vụ kiểm tra, cân và lấy mẫu hàng hóa; dịch vụ nhận và tiếp nhận hàng hóa ( gồm dịch vụ vận chuyển và tiếp nhận tại địa phương)
– 5222: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
+ Chi tiết: dịch vụ kiểm tra vận đơn; dịch vụ môi giới vận tải hàng hóa; dịch vụ kiểm toán hóa đơn và dịch vụ thông tin xếp hạng hàng hóa; dịch vụ đóng gói, đóng thùng, và dịch vụ tháo dỡ; dịch vụ kiểm tra, cân và lấy mẫu hàng hóa; dịch vụ nhận và tiếp nhận hàng hóa ( gồm dịch vụ vận chuyển và tiếp nhận tại địa phương)
– 5225: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
+ Chi tiết: dịch vụ kiểm tra vận đơn; dịch vụ môi giới vận tải hàng hóa; dịch vụ kiểm toán hóa đơn và dịch vụ thông tin xếp hạng hàng hóa; dịch vụ đóng gói, đóng thùng, và dịch vụ tháo dỡ; dịch vụ kiểm tra, cân và lấy mẫu hàng hóa; dịch vụ nhận và tiếp nhận hàng hóa ( gồm dịch vụ vận chuyển và tiếp nhận tại địa phương)
– 5229: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
+ – Chi tiết: Dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa; dịch vụ kiểm tra vận đơn; dịch vụ môi giới vận tải hàng hóa; dịch vụ kiểm toán hóa đơn và dịch vụ thông tin xếp hạng hàng hóa; dịch vụ đóng gói, đóng thùng, và dịch vụ tháo dỡ; dịch vụ kiểm tra, cân và lấy mẫu hàng hóa; dịch vụ nhận và tiếp nhận hàng hóa ( gồm dịch vụ vận chuyển và tiếp nhận tại địa phương); dịch vụ thông quan; dịch vụ xếp dỡ công-ten-nơ, trừ dịch vụ cung cấp tại các sân bay
– 5310: Bưu chính
+ – Chi tiết: Chi tiết: Dịch vụ bưu chính
Sau khi Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn/ mua cổ phần , doanh nghiệp thực hiện thông báo các nội dung thay đổi theo quy định tại Điều 10, Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/06/2011 của Chính phủ
– 6201: Lập trình máy vi tính
+ Chi tiết: Dịch vụ thực hiện phần mềm
– 6311: Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
+ Chi tiết: Dịch vụ xử lý dữ liệu (không bao gồm xử lý dữ liệu trong lĩnh vực viễn thông)
– 6312: Cổng thông tin
+ (trừ hoạt động báo chí);
Hoạt động theo quy định tại Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ và các quy định liên quan

Exit mobile version