1
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH TẠI CRESCENT MALL – CÔNG TY TNHH CHI AN
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

4771 : Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh

Ngành nghề kinh doanh:

– 4771: Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
+ Chi tiết: Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh;

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI