1
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH THANH SANG
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

4773 : Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh

Ngành nghề kinh doanh:

– 4641: Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
– 4771: Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
+ chi tiết: Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh – Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh – Bán lẻ túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng chuyên doanh
– 4773: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
+ chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ. – Bán lẻ kính đeo mắt; – Bán lẻ đồng hồ và đồ trang sức – Bán lẻ tranh vẽ (trừ tranh sơn mài, trạm khảm), tranh in, ảnh, tượng, các tác phẩm nghệ thuật khác được sản xuất hàng loạt mang tính chất thương mại – Mua bán vàng trang sức mỹ nghệ, bán lẻ bạc, đá quí và bán đá quí. – Bán lẻ hàng lưu niệm bằng sơ mài, trạm khắc: tranh sơn mài, tranh khảm trai, hàng lưu niệm khác bằng sơn mài, khảm trai
– 4782: Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI