2
ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN SINH
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

8299 : Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

Ngành nghề kinh doanh:

– 3320: Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
+ (CPC 885)
– 4690: Bán buôn tổng hợp
+ Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán buôn (Không thành lập cơ sở bán buôn) các hàng hóa theo quy định của pháp luật (CPC 622, 632)
– 4799: Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ ( không thành lập cơ sở bán lẻ) các hàng hóa theo quy định của pháp luật (CPC 622, 632) (Không bao gồm đấu giá)
– 6820: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
+ Chi tiết: Môi giới bất động sản (Không bao gồm đấu giá)
– 8299: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu các hàng hóa theo quy định của pháp luật (CPC 622, 632)

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI