ĐIỆN LỰC – CN PHÙ NINH

TT.PHONG CHÂU, H.PHÙ NINH, PHÚ THỌ
2 Tháng Tám, 2019 / 964
ĐIỆN LỰC – CN PHÙ NINH
Ngành nghề : ĐIỆN - CÔNG TY
Tỉnh thành : PHÚ THỌ
Điện thoại : (0210)3829252

ĐIỆN – CÔNG TY