1
Tỉnh thành : VĨNH LONG
Điện thoại: 0905252160
Người đại diện: HUỲNH KIM HÀ
Mã số thuế: 1501136451
Ngành nghề chính: Phá dỡ
DNTN HUỲNH THANH LIÊM

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn kim loại và quặng kim loại
  • Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  • Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Phá dỡ