1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: Huỳnh Thanh Hà
Mã số thuế: 0315449173
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú
DNTN KHÁCH SẠN DÒNG SÔNG XANH (NTNN)

Danh mục ngành nghề:

  • Dịch vụ lưu trú