317
Ngành nghề : NHÀ HÀNG
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028)38230368
DNTN NHÀ HÀNG DI BỬU
CHUYÊN PHỤC VỤ CÁC MÓN:
-Ï ĐIỂM TÂM
– LẨU
– HẢI SẢN
  • NHÀ HÀNG
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI