126
Ngành nghề : BAO BÌ - VẬT LIỆU
Tỉnh thành : BÌNH DƯƠNG
Điện thoại: (0274)3716594
DNTN TÂN HOÀNG VIỆT
THIẾT KẾ, TẠO MẪU, IN ẤN, SX & KD CÁC LOẠI BAO BÌ GIẤY, THÙNG CARTON 3 LỚP, 5 LỚP, 7 LỚP, THANH V GÓC VỚI ĐỦ LOẠI SÓNG, A,B,C,E…
  • BAO BÌ – VẬT LIỆU
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI