1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Người đại diện: Dương Thị Kim Ngân
Mã số thuế: 0109279776
Ngày cấp: 22/07/2020
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
ĐOÀN VĂN CÔNG QUÂN KHU 1