1
Điện thoại: 02963869721
Người đại diện: NGUYỄN THANH SƠN
Mã số thuế: 1602087095
Ngành nghề chính: Bán buôn thực phẩm
DOANH NGHIỆP TN BÁCH HÓA KIM NHI

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Bán buôn đồ uống
 • Bán buôn thực phẩm
 • Bán buôn tổng hợp
 • Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
 • Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
 • Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
 • Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Đại lý, môi giới, đấu giá
 • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ