1
Tỉnh thành : ĐỒNG THÁP
Điện thoại: 0937363346
Người đại diện: Nguyễn Như Ngọc
Mã số thuế: 1402178066
Ngành nghề chính: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
DOANH NGHIỆP TN TIỆM VÀNG THỊNH NGUYỄN

Danh mục ngành nghề:

  • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh