1
Tỉnh thành : AN GIANG
Điện thoại: 0916073639
Người đại diện: NGUYỄN THỊ THẢO
Mã số thuế: 1602087257
Ngành nghề chính: Bán buôn kim loại và quặng kim loại
DOANH NGHIỆP TN TIỆM VÀNG TIÊN HOÀNG

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  • Bán buôn đồ uống
  • Bán buôn kim loại và quặng kim loại
  • Bán buôn thực phẩm
  • Hoạt động cấp tín dụng khác
  • Hoạt động trung gian tiền tệ khác