1
Tỉnh thành : PHÚ YÊN
Điện thoại: 0972336405
Người đại diện: NGUYỄN THỊ LẬP
Mã số thuế: 4401098409
Ngành nghề chính: Vệ sinh chung nhà cửa
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BETTER LIFE DREAM

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn tổng hợp
  • Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi
  • Vệ sinh chung nhà cửa